La societat canvia de manera constant i exigeix flexibilitat i adaptació per respondre a les necessitats emergents. Per abordar millor els reptes socials és necessari innovar i desenvolupar noves idees, serveis i models. El coneixement és una eina fonamental per a la transformació social i un actor determinant en els nous escenaris de salut i socials, ja que permet l’anticipació als reptes i la construcció de noves solucions innovadores.

 

En aquest context l’àrea de territori saludable i inclusiu es focalitza en els següents eixos de treball:

Salut

  • Programes i projectes de promoció de la salut i del benestar
  • Impuls de la col·laboració entre entitats per innovar en el diagnosi i els nous tractaments de malalties cròniques i més prevalents a la comunitat: malalties vasculars, malalties neurodegeneratives, malalties metabòliques, malalties oncològiques, salut mental i patologia social
  • Innovació en salut digital i ús de les tecnologies de la informació (TIC) en medicina i salut

Cohesió i compromís social

  • Progrés de la societat del coneixement i la cohesió social i territorial.
  • Condicions de vida i factors que influeixen en les desigualtats
  • Causes, impactes i gestió dels moviments migratoris
  • Responsabilitat social i cooperació al desenvolupament
  • Sistemes de governança i enfortiment democràtic


Aquests eixos es vinculen amb els següents Campus Sectorials de la UdG:

Salut

Cohesió i Compromís Social

Robòtica

 

I estan orientats als següents Objectius de Desenvolupament Sostenible - ODS: