Objectius

Els objectius de la fundació són:

  • Promoure les relacions entre les institucions públiques i privades amb la Universitat, i concertar compromisos de col·laboració.
  • Impulsar polítiques regionals de Societat del Coneixement i acompanyar els agents implicats en el territori cap a objectius comuns.
  • Promoure instruments per a facilitar als agents productors de coneixement i als agents receptors de coneixement l’accés a finançament competitiu.
  • Promoure la innovació tecnològica i la digitalització de la Universitat, del sector sociocultural i del sector socioeconòmic.
  • Contribuir al finançament de les Càtedres i dels Campus Sectorials de la Universitat de Girona
  • Recollir i analitzar les magnituds i les dades de R+D+I a nivell regional que permeti avaluar els resultats i fer polítiques pròpies.
  • Instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització dels fins esmentats. 

 

La Fundació dona suport al projecte:

PROJECTE ROSSINYOL

Una xarxa innovadora i integrada de relacions; pràctiques i dinàmiques entre estudiants de la universitat de Girona i alumnes d’origen estranger de centres educatius, amb l’objectiu d’aportar un suplement als esforços de les entitats i administracions que treballaven per l’atenció a la ciutadania nouvinguda i la cohesió social.