Àmbits de treball i eixos

La Fundació Girona Regió del Coneixement desenvolupa la seva activitat dinamitzant l’ecosistema innovador per respondre als reptes del territori gironí en les següents àrees:

En cadascun d’aquests àmbits estimulem les col·laboracions entre agents de recerca, empreses, administracions públiques i ciutadania per abordar de manera interdisciplinària els reptes del territori. En aquest sentit destaquem les següents actuacions transversals:

  • Gestionem beques i ajuts amb la missió de promoure les sinergies entre la recerca i els agents socials i econòmics del territori

  • Participem en els espais de diàleg creats per avançar en la innovació i el desenvolupament territorial

  • Organitzem jornades i sessions de treball per promoure els treball col·laboratiu entre els agents de la quàdruple hèlix

  • Impulsem i acompanyem projectes col·laboratius i innovadors, basats en la R+D+i

  • Posem en marxa diverses línies de cooperació per consolidar l’ecosistema innovador i enfortir les relacions entre els seus agents.