Missió, Visió i Valors

La Visió de la Fundació Girona Regió del Coneixement és:

Ser un actor clau en el desenvolupament territorial de la mà dels seus patrons, la Universitat de Girona, el Consell Social de la UdG, la Cambra de Comerç de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona.

Transformar Girona com a territori/ecosistema innovador de referència en la perifèria Barcelonina apropant-nos als principals ecosistemes europeus. 

 

La Missió de la Fundació Girona del Coneixement és:

Impulsar la innovació territorial mitjançant la creació d’un espai de trobada i col·laboració dels membres de la quàdruple hèlix, on s’identifiquin reptes a nivell territorial, i la promoció de la transferència de tecnologia, coneixement, i talent. 

Atracció de projectes innovadors d’alt impacte per al territori.

Enfortir les relacions amb ecosistemes innovadors de referència a nivell internacional.

 

Valors:

Promocionar les activitats de la Fundació tenint en compte la inclusivitat i la igualtat de gènere, orientades als ODS. Promocionar la xarxa de l’ecosistema innovador amb membres de la quàdruple hèlix donant especial èmfasi en el sector social.