Girona es posiciona com un dels territoris amb més afectació pel canvi climàtic alhora que mostra un gran potencial per a l’autosostenibilitat tant des del punt de vista de recursos com de la seva capacitat adaptativa.

No obstant això, cal afrontar els reptes de futur planificant un full de ruta assequible i adaptat a les necessitats reals del territori.

Davant d’aquest marc, dins l’àrea de territori climàticament neutre i sostenible, es desenvoluparan projectes d’innovació en els següents eixos:


Sistema d’alimentació sostenible

  • Sistemes productius més eficients i de menor impacte ambiental
  • Traçabilitat dels processos productius

Energia accessible, segura i sostenible

  • Transició energètica neta i eficient
  • Generació d’Energia (fotovoltaica, geotèrmia, eòlica, etc.)
  • Participació en les comunitats energètiques per un territori sostenible i interconnectat

Canvi climàtic i Patrimoni Natural

  • Territori resilient als efectes i impactes del canvi climàtic
  • Protecció de la biodiversitat i els ecosistemes

Turisme

 

Aquests eixos es vinculen amb els següents Campus Sectorials de la UdG:

Campus Alimentació i Gastronomia

Campus Patrimoni Cultural i Natural

Campus Aigua

Campus Innovació Industrial

Campus Turisme

 

I estan orientats als següents Objectius de Desenvolupament Sostenible - ODS: